Email This  Print This 

ข่าว

ทอท.คาดปีใหม่ผู้โดยสารใช้สุวรรณภูมิคึกคักเพิ่มกว่า3หมื่นคน

BackDec 29, 2006

ทอท. คาดช่วงปีใหม่มีผู้โดยสารใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นกว่า 3 หมื่นคน และมีเที่ยวบินเพิ่มกว่า 200 เที่ยวบิน พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ จะมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยานกันอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดความคับคั่ง ทั้งทางด้านเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร ดังนั้นจึงได้กำชับให้ท่าอากาศยานทุกแห่ง ที่อยู่ในความดูแลของ ทอท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้มงวดในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ

นายสมชัย สวัสดีผล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ทอท. คาดว่าในช่วงวันที่ 25 ธันวาคม 2549 - 5 มกราคม 2550 จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 32,000 คน แยกเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้า-ออกเพิ่มขึ้น 20,000 คนและผู้โดยสารภายในประเทศเดินทาง เข้า - ออกเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 คน

คาดว่าจะมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 274 เที่ยวบิน จากที่มีเที่ยวบินปกติประมาณ 800เที่ยวบินต่อวัน โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 123 เที่ยวบิน เที่ยวบินภายในประเทศเพิ่มขึ้น 151 เที่ยวบิน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่นั้น คาดว่าจะมีเที่ยวบินภายในประเทศเพิ่มขึ้น 13 เที่ยวบิน ต่างประเทศเพิ่ม 1 เที่ยวบิน รวมเพิ่ม 14 เที่ยวบิน ขณะที่ท่าอากาศยานภูเก็ต คาดว่าจะมีเที่ยวบินเพิ่มเฉพาะต่างประเทศประมาณ 51 เที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม ทอท. ได้วางแผนรองรับการใช้บริการของประชาชนช่วงปีใหม่ไว้ 3 แผน คือ 1.แผนงานการให้บริการและอำนวยความสะดวก 2.แผนงานด้านความมั่นคง และ3.แผนงานด้านความปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ประชุมซักซ้อมทั้ง 3 แผนอย่างต่อเนื่อง และในแต่ละแผนจะมีผู้รับผิดชอบและส่วนงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกันเพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ทอท.ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติงานขึ้นบริเวณชั้น 7 อาคารผู้โดยสารด้านตะวันออก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ส่วนผู้โดยสารที่มีปัญหาเกี่ยวกับความสะดวกต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริเวณ ชั้น 4 ประตู 5 อาคารผู้โดยสาร หรือโทร. 02-1321888 และด้านความปลอดภัยสามารถ ติดต่อได้กับเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือ โทร.02-1321911

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2549